• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Elżbieta Niespodziańska

Radna ,Przewodnicząca Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Miejskiej. Pracuje w zespole ratowniczym ratując życie ludzkie. Przyczyniłam się do budowy mieszkań socjalnych, Otwarcia nowego Środowiskowego Domu Samopomocy, Turkowskiego Klubu Senior Plus, Klubu Otwarty Świat dla osób niepełnosprawnych, podjęłam walkę z hałasem od Alei J.P. II , wygrałam projekty Budżetu obywatelskiego Fitness i defibrylatory AED, współudział w Kampaniach Stop Dopalaczom, bezpieczna kobieta,ciąża bez alkoholu,inicjator poradnika dla osób niepełnosprawnych i pomocy społeczne, współorganizator Słonecznych Wakacje dla dzieci , paczki od Mikołaja , Szlachetna Paczka. Bezpłatne wejście na basen , grotę solną dla osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M