• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Marcin Derucki

Mąż, ojciec 3,5-letniego Stefanka. Turkowianin od urodzenia.Dziennikarz i fotoreporter. Zawsze blisko mieszkańców Turku i najważniejszych spraw naszego miasta. Jako Przewodniczący Samorządu Osiedla nr 2 zainicjował akcję sprzeciwu wobec budowy ulicy pomiędzy Szkołą Podstawową nr 4 a blokiem 26 przy ul. Spółdzielców. Zorganizował skuteczną zbiórkę podpisów za obniżeniem cen śmieci segregowanych. Współorganizator corocznych festynów rodzinnych. Organizator bożonarodzeniowej akcji dla dzieci „Paczka od Św.Mikołaja”

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M