• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Mariola Kadrzyńska-Siwek

Mama Dawidka i Mateuszka. Magister Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu o specjalności Administracja Samorządowa. Ukończyła także studia na kierunkach: Podatki, Finanse i Zarządzanie Organizacjami, Kompetencje Pedagogiczne Nauczyciela oraz Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Nauczycielka w ZST w Turku. Radna dwóch kadencji. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Turku. Jedna z inicjatorek obniżenia opłat za śmieci. Broniła inicjatywę modernizacji OSiR i budowy wodnego placu zabaw. W obecnej kadencji popierała każdy projekt służący poprawie atrakcyjności naszego miasta jak choćby: budownictwo mieszkaniowe, budownictwo socjalne, budowę placów zabaw oraz remonty ulic, dróg i tworzenie miejsc parkingowych w mieście, w tym na: POW, Smorawińskiego, 650–lecia i Stawickiego. Organizatorka akcji dla dzieci pt.: „Gwiazdka z prezentami”.

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M