• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Romuald Antosik

Rodowity Turkowianin. Żonaty, dwóch synów. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego. Studia podyplomowe w zakresie: Zarządzania Administracją Publiczną, Public Relations, Pozyskiwania Funduszy Unii Europejskiej oraz Zarządzania Oświatą. Staż zawodowy w instytucjach UE w Brukseli. 20 lat doświadczenia zawodowego w samorządzie. Radny Rady Miejskiej Turku w latach 2006-2014. Sekretarz Powiatu Tureckiego w latach 2011-2014. Burmistrz Miasta Turku od 2014 roku. Prezes stowarzyszenia „Ziemia Turkowska”. Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Powiatu Tureckiego.

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M