• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Seweryn Chrostek

Rodowity Turkowianin. Wykształcenie wyższe. Po ukończeniu studiów mieszkał i pracował w Poznaniu, jednak powrócił do Turku, gdyż właśnie tutaj chce tworzyć przyszłość dla swojej rodziny. Ma wspaniałą żonę i ukochaną córkę Aleksandrę. Od 2015 roku jest Przewodniczącym Zarządu Samorządu Osiedla nr 4 w Turku. Od tego czasu podjął w imieniu mieszkańców wiele interwencji dotyczących nawet najdrobniejszych spraw. W ramach działalności zarządu osiedla corocznie współorganizuje festyny osiedlowe. Jako lokalny patriota współpracuje z mieszkańcami na rzecz poprawy jakości życia w ich Małej Ojczyźnie. Jednym z jego sukcesów jest doprowadzenie do rozpoczęcia inwestycji w rejonie ulicy Leśnej.

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M