• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Jerzy Kurzawa

Wykształcenie wyższe, żonaty, ojciec dorosłego syna. W mijającej kadencji pełni funkcję Zastępcy Burmistrza ds. Społecznych. Rozwiązywał problemy w zakresie oświaty, kultury i sportu, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia, współpracy z samorządami osiedlowymi, pomocy społecznej. Był odpowiedzialny między innymi za przeprowadzenie reformy edukacji w szkołach miejskich. Nauczyciel z wieloletnim stażem i działacz nauczycielskich związków zawodowych. Jako Zastępca Burmistrza Miasta Turku, wie jak ważna jest dobra współpraca władz Miasta i Powiatu w celu zaspokajania potrzeb mieszkańców Turku.

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M