• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

IV zbiórkę na rzecz turkowskich nekropolii.

Pieniądze zebrane w roku 2018 r. (kwota 7 012,50 zł) przekazane zostały Muzeum Miasta Turku im. Józefa Mehoffera.

Za te pieniądze wyremontowano grób w formie tzw. sklepu na cmentarzu starym parafialnym – Cmentarz na Lipce.
Jest w nim pochowana Franciszka z Myszkowskich Niemczykiewicz, zmarła 15 września 1867 roku pozostawiając męża z czworgiem dzieci.

Rodzina ta związana z naszym miastem angażowała się w życie kulturalne Turku poprzez uczestnictwo w Teatrze Amatorskim działającym przy Związku Rzemieślników Chrześcijan w XIX w.

Grób ten jest zlokalizowany w najstarszej części cmentarza, powstał w II poł. XIX wieku, co obecnie pozwala nam stwierdzić, iż jest jednym z najstarszych istniejących na tej nekropolii.

Aby uratować od zniszczenia grób, którego mury znacznie zostały nadwątlone przez wilgoć, ze względu na liczne ubytki pęknięcia i szpary, zostały wykonane następujące prace: oczyszczenie grobowca z dzikich roślin i porastających zadaszenie dzikich drzew, całościowe oczyszczenie grobu, uzupełnienie braków murarskich w elewacji frontowej, udrożnienie odpływu wody, izolacja dachu malowanie i konserwacja, piaskowanie i malowanie krzyża, wykonanie na wzór istniejącej tablicy – nowej także z piaskowca z zachowaniem dawnego kroju liter oraz z elementami ornamentyki, oczyszczenie terenu przed grobowcem i wyłożenie go kostką brukową.

 

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2023   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M