• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Stanowisko ws opuszczenia sesji przez radnych PiS

W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych faktów.

1 .Dokładny termin lutowych obrad znany był już na początku 2020 r. Do dnia czwartkowego posiedzenia, do Przewodniczącej Rady Miejskiej Turku nie wpłynął żaden wniosek o przełożenie terminu sesji z powodu przyjazdu Prezydenta RP, Andrzeja Dudy. Dlatego też dużym zaskoczeniem był dla nas i dla wielu mieszkańców miasta zgłoszony w trakcie trwania obrad wniosek radnych PiS o przerwanie sesji. Przyjęcie wniosku było niemożliwe ze względów formalnych, gdyż byłoby to wbrew statutowi naszego miasta.

 

2.  Czwartkowa sesja musiała się odbyć w wyznaczonym wcześniej terminie ze względu na istotne uchwały, które nie mogły zostać przyjęte w późniejszym terminie. W związku z pozyskaniem 14 mln zł na rewitalizację Parku Miejskiej im. Żerminy Składkowskiej, Urząd Marszałkowski wymagał od naszego miasta zarezerwowania pieniędzy na ten cel. Nieprzyjęcie tej zmiany w budżecie groziło utratą dofinansowania. Musieliśmy także pilnie przyjąć protokół z ostatniej sesji, którego wymaga od nas RIO, oraz podjąć uchwałę dotyczącą dofinansowania do wymiany kotłów i pieców na niskoemisyjne źródła ciepła.

 

3. Radni Prawa i Sprawiedliwości otrzymali informację od Burmistrza o tym, jak ważne dla naszego miasta jest przyjęcie wyżej wymienionych uchwał w dniu 20 lutego. Mimo tego, nie powstrzymało to ich przed wyjściem przed głosowaniami.

 

Mandat radnego to przede wszystkim odpowiedzialność i obowiązki względem miasta Turek oraz jego mieszkańców. Jeżeli radni nie wypełniają ich w należyty sposób, powinni zrezygnować ze swojej funkcji, ustępując miejsca osobom odpowiedzialnym.

Klub Radnych Ziemia Turkowska

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M