• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Burmistrz R. Antosik apeluje o współpracę. "Nie stać nas na jałowe spory"

W miniony poniedziałek, 19 listopada, w auli I LO w Turku swoje ślubowanie złożył wybrany na drugą kadencję Romuald Antosik. Podczas swojego przemówienia inauguracyjnego burmistrz dziękował turkowianom za ponowny wybór, a swojej rodzinie za cierpliwość i pomoc w trudnych chwilach. Romuald Antosik apelował także do polityków wszystkich szczebli o współpracę i pomoc Wielkopolsce Wschodniej.

W swoim przemówieniu, poza podsumowaniem minionej kadencji oraz przedstawieniem priorytetów inwestycyjnych na najbliższe miesiące, burmistrz Antosik apelował do nowo zaprzysiężonych radnych o współpracę na rzecz miasta: - Starajcie się rzetelnie wykonywać swoje zobowiązania wobec mieszkańców, odkładając na bok uprzedzenia i polityczne interesy. Czas pokazuje, że tylko współpraca i wykorzystanie swojej energii do wspólnych celów zasługują na uznanie.

Dużą część swojego przemówienia burmistrz Romuald Antosik poświęcił trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski Wschodniej: - Zwracam się z apelem zarówno do moich kolegów burmistrzów i wójtów miast i gmin powiatu tureckiego, jak również do samorządu powiatowego, o dobrą współpracę. Tylko dobrze pojęta integracja regionalna, czy powiatowo-gminna może dać nam szansę na rozwój i zahamowanie niebezpiecznych tendencji, związanych z kresem przemysłu paliwowo-energetycznego, który był siłą napędową gospodarki tego regionu.

Burmistrz zaapelował także do parlamentarzystów oraz przedstawicieli samorządu wojewódzkiego, przypominając niedawną sytuację związaną z zakończeniem funkcjonowania elektrowni: - Miasto Turek, jak i ja osobiście doświadczyłem braku zainteresowania przy zakończeniu funkcjonowania elektrowni, kiedy to zostaliśmy pozostawieni sami sobie z brakiem ciepła dla mieszkańców. Mam nadzieję, że taka sytuacja więcej się nie powtórzy i wierzę, że będzie większe zaangażowanie ze strony władz centralnych, jak i wojewódzkich, zarówno szczebla rządowego, jak i samorządowego. Mam tu na myśli inicjatywy odgórne władz związane z poprawą i rozbudową infrastruktury, pomoc w tworzeniu nowych zakładów pracy, rozwój transportu publicznego na tym terenie i oczywiście zwiększenie strumienia pieniędzy, zarówno ze strony państwa, jak i samorządu wojewódzkiego na ten obszar.

Na zakończenie przemówienia Romuald Antosik przypomniał, że przemysł paliwowo-energetyczny w Turku i regionie konińskim powstał dzięki interwencji państwa i dlatego państwo musi teraz wziąć na siebie odpowiedzialność za Wielkopolskę Wschodnią.

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M