• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Nowy system śmieciowy jest najlepszy z możliwych

Wprowadzenie nowego systemu śmieciowego w Turku to jedyna szansa, aby opłaty za wywóz śmieci drastycznie nie wzrosły. Rosną koszty energii, koszty transportu i koszty pracy, a na składowiska odpadów nakładane są nowe obowiązki, dlatego w całym kraju obserwujemy wzrost opłat za śmieci. Jakby tego było mało, wiele osób unika płacenia za swoje śmieci. Dlatego w Turku potrzebna jest zmiana w sposobie naliczania opłat.

 

W maju rozstrzygnięto kolejny konkurs na odbiór śmieci w Turku. Tym razem przez 1 rok miasto musiałoby wydać na ten aż 7,5 mln zł. Przy takiej stawce w obecnym systemie opłaty za śmieci wynosiłyby 19 zł za śmieci segregowane i 30 zł za śmieci niesegregowane! Dlatego też Burmistrz decyzja o zmianie sposobu naliczania opłaty.

 

Po raz kolejny wzrosła opłata za korzystanie ze środowiska (za składowanie śmieci, tzw. opłata marszałkowska) ustalana przez resort środowiska. Wzrosły opłaty za energię, transport i koszty pracownicze. Zagraniczni odbiorcy nie chcą już zabierać naszych śmieci. Wszystko to spowodowało, że w całej Polsce opłaty za śmieci wzrosły.

Jakby tego było mało w Turku wiele gospodarstw domowych deklaruje niższą ilość osób, niż w rzeczywistości. Wiele mieszkań zamieszkałych jest przez licznych pracowników z zagranicy, jednak właściciele nieruchomości deklarują, że mieszka w nich 0, co najwyżej 1 osoba. Statystyki tylko to potwierdzają – z roku na rok maleje ilość deklaracji śmieciowych, a wzrasta ilość śmieci wyprodukowana przez osobę. I nie jest to efekt większej produkcji śmieci przez mieszkańców. Czy to jest uczciwe w stosunku do Turowian, którzy sumiennie płacą za wyprodukowanie przez siebie śmieci?

Uszczelnienie systemu śmieciowego ma na celu uniknięcie drastycznych podwyżek dla osób, które uczciwie płacą za śmieci. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest naliczanie opłaty za śmieci na podstawie zużytych metrów sześciennych wody. To jedyny miarodajny i sprawiedliwy wskaźnik. Zapłacą wszyscy, którzy śmiecą.

 

Na koniec chciałbym się odnieść do tekstu byłego radnego Groblicy. Po jego przeczytaniu odnoszę wrażenie, że największym problemem pana Groblicy jest właśnie to, że miasto Turek po raz kolejny unika znaczących podwyżek opłat oraz zbędnego obciążania budżetu. Pamiętam hałas w Radzie Miejskiej Turku w minionej kadencji, kiedy obniżano opłaty za śmieci. Pamiętam, kiedy ratowano stan miejskiej oświaty wprowadzając 3 szkoły podstawowe (dzięki czemu nauczyciele nie potracili pracy). Dziś jest podobnie - znów pewne osoby próbują na niedoinformowaniu i strachu zbić kapitał polityczny.

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2022   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M