• W związku z opuszczeniem przez radnych Prawa i Sprawiedliwości czwartkowej (20.02.2020 r.) sesji Rady Miejskiej Turku w trakcie jej trwania, przedstawiamy swoje stanowisko oraz kilka istotnych fakt...

  • Po ostatniej sesji Rady Miejskiej Turku stało się jasne dla nas wszystkich, że celem radnych PiS nie jest wcale rozwój miasta, ale niczym nieuzasadnione ataki oraz chęć przejęcia władzy w mieście z...

  • Turkowianie mieli szansę na nowy, piękny rynek. Mieszkańcy ulic Leśna i Chełmońskiego mogli znacznie szybciej otrzymać nową drogę na swoich osiedlach.

Karol Serafiński powinien zrezygnować z funkcji radnego

W związku z tym, że głos zabrany na sesji Rady Miejskiej Turku nie tylko mija się z prawdą, ale próbuje rzucać negatywne światło na radnych i członków stowarzyszenia Ziemia Turkowska, oświadczamy co następuje:

W swojej wypowiedzi dla portalu iturek.net Karol Serafiński mija się z prawdą. Nie zrezygnował on z członkostwa w stowarzyszeniu Ziemia Turkowska, lecz w dniu 14 maja, uchwałą zarządu, został wykreślony z listy członków stowarzyszenia. Tak samo Karol Serafiński został usunięty z Klubu Radnych „Ziemia Turkowska” w dniu 21 maja br.

Sytuacja, która zmusiła nas do podjęcia takich decyzji, była związana z zachowaniem Serafińskiego wobec radnych i mieszkańców Turku podczas dyżuru radnych, a nie z rozbieżną wizją rozwoju miasta, jak próbuje wmówić Serafiński.

Kolejną nieprawdziwą informacją upowszechnianą przez Karola Serafińskiego jest informacja o naruszeniu przepisów RODO. Jedyne, co naszym zdaniem zostało zrobione niezgodnie z prawem, to czyn do jakiego dopuścił się radny Serafiński. To jednak ustalają odpowiednie organy ścigania. Karol Serafiński utracił zaufanie wśród radnych i członków stowarzyszenia Ziemia Turkowska.

Uważamy, że powinien on zrezygnować z funkcji radnego, gdyż zachowanie, do jakiego się dopuścił, nie przystoi stanowisku radnego. Ziemia Turkowska

Stowarzyszenie Ziemie Turkowska    2015 - 2023   Wszystkie prawa zastrzeżone.
Ralizacja T.M